torek, 03. november 2009

O portugalskem jeziku ** Sobre idioma portuguesa
Pomen portugalščine narašča tudi v Južni Ameriki. Zaradi vpliva Brazilije je popularen in ga poučujejo predvsem v Argentini, pa tudi v drugih državah Južne Amerike, tistih, ki tvorijo trgovinsko zvezo Mercosul. V Braziliji živi cca 200 milijonov ljudi, ki govorijo portugalsko kot svoj prvi jezik, takšne pa najdemo tudi v Argentini, Boliviji, Paragvaju in Urugvaju, kjer se je pojavil dialekt znan kot "portuñol" (iz besed português in español), ki ga govorijo tudi v Venezueli.

A importância da língua Portuguese está também a aumentar na América do Sul. Devido à influência do Brasil, é popular e ensinada pricipalmente na Argentina, assim como em outros países da América do sul, os que fazem parte da  MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). No Brasil cerca de 200 milhões de pessoas falam Português como primeira língua, assim como na Argentina, Bolívia, Paraguay e Uruguai, onde tem havido um dialecto conhecido como portunhol (palavra que começa por "portu" de português e acaba em "nhol" de espanhol), falado também na Venezuela. 

The importance of Portuguese is also increasing in South America. Because of the influence of Brazil, is popular and taught primarily in Argentina, as well as in other countries of South America, those who form the trade union Mercosul. In Brazil are living about 200 million people speak Portuguese as their first language, such as found in Argentina, Bolivia, Paraguay and Uruguay, where there has been a dialect known as "portuñol" (from words português and español) spoken also in Venezuela. 


SLOVNICA

Glagol

Glagoli so razdeljeni v tri spregatve, ki so razvidne iz končnic, ki so –ar, -er, -ir (in –or za nepravilne glegole). Večina glagolov ima končnico –ar. Glagoli z enako končnico sledijo istemu vzorcu.

   •  cantar (peti)
   •  comer (jesti)
   •  rir (smejati se)
   •  compor (skladati)

Glagolski nakloni:

Velelni: uporablja se za izražanje želja, ukazov in nasvetov

   •  canta **poj! (ednina ** singular)
   •  cantem ** pojte! (množina ** plural)
Povedni: uporablja se za izražanje dejstev

Preproste oblike
   •  presente (sedanji) -- (eu) falo ** (jaz) govorim; (tu) falas ** (ti) govoriš; 
      (ele, ela) fala ** (on, ona) govori
   •  pretérito perfeito simples (pretekli) -- (eu) falei ** govoril sem; 
      (tu) falaste ** govoril si; (ele, ela) falou = govoril je
   •  pretérito imperfeito (pretekli) -- (eu) falava = govoril sem
   •  pretérito mais-que-perfeito simples (pretekli) -- (eu) falara ** sem bil govoril
   •  futuro (prihodnji) -- (eu) vou falar ** govoril bom
   •  futuro do presente simples (prihodnji) -- (eu) falarei ** govoril bom
   •  futuro do pretérito simples (prihodnji) -- (eu) falaria ** jaz bi govoril

Progresivne oblike
   •  presente contínuo (sedanji) -- (eu) estou falando – govorim
   •  passado contínuo -- estava falando – sem govoril

npr.: Eu estou falando português ** (Jaz) govorim portugalsko


Sestavljena oblike

   •  pretérito perfeito composto -- tenho falado ** sem govoril
   •  futuro do presente composto -- terei falado ** bom govoril
   •  pretérito mais-que-perfeito composto -- tinha falado ** sem bil govoril
   •  futuro do pretérito composto -- teria falado ** bi govoril

npr.: Eu tenho falado inglês ** Govoril sem angleško.


Vir ** origem ** source

Enhanced by Zemanta